Diëtistenpraktijk Zwolle e.o. heeft het contact met haar verwijzers hoog in het vaandel staan.

Als arts kunt u rekenen op een deskundige, duidelijke rapportage. Bij elke verwijzing wordt standaard tweemaal gerapporteerd; de eerste rapportage vindt plaats na het eerste consult, de tweede rapportage vindt plaats na het laatste consult. Afhankelijk van de reden van verwijzing, het daarbij bepaalde behandelplan en de gemaakte vorderingen vinden er ook tussentijdse rapportages plaats. Indien informatie gewenst is, wordt contact met u of uw praktijk opgenomen.

Onze diëtisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit betekent dat onze diëtisten een ruime werkervaring hebben en dat zij aan voldoende deskundigheidbevorderende activiteiten deelnemen.

Verwijzing

Voor verwijzers is een digitale vorm van de verwijsbrief beschikbaar. Deze kunt u downloaden door op deze link te klikken. Deze verwijsbrief kunt u printen, invullen en meegeven aan uw patiënt.

Artsenwijzer

In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen.  Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd.