Vergoeding zorgverzekering

De diëtist zit voor 3 uur in het basispakket van je zorgverzekering. Soms kan het zijn dat er meer uren via het aanvullende pakket vergoed worden. Raadpleeg je zorgpolis hiervoor. Binnen de basiszorg is er sprake van een eigen risico.

De meeste huisartsen zijn aangesloten bij de ketenzorg voor Diabetes Mellitus, COPD en Hart- en vaatziekten. In dit geval vallen de kosten niet onder je eigen risico.

Tarieven

Wij hanteren een tarief van €15,00 per 15 minuten consult. De tijd die wij in rekening brengen is zowel directe- als indirecte tijd.

De behandeltijd bestaat uit twee componenten:

Directe tijd: De tijd dat je bij ons bent.
Indirecte tijd: De tijd die wij besteden aan o.a. het informeren van de verwijzer, het registreren van de gegevens en het evt. verder uitwerken van het advies. Hier ben jij als cliënt niet bij aanwezig.

Indien de zorgverzekeraar geen vergoeding (meer) biedt, brengen wij het consult bij je in rekening.

Verhindering

Indien je niet op de afspraak kunt verschijnen dien je de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per email. Wanneer je niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het geplande consult bij je in rekening brengen. Deze rekening bedraagt ten hoogste 45 euro.

Dit is uw kans om uw gezondheid te verbeteren. Neem contact op voor het maken van een afspraak.